DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

 

Ve Štěpánově (u Olomouce) oslavili v roce 2012 organizovaní chovatelé  výročí 60-ti let činnosti.

Spolek chovatelů ve Štěpánově byl založen z podnětu chovatele Josefa Seidla organizovaného ve spolku ve Šternberku.. Zakladateli spolku byli: př. Seidl, Cetkovský, Jokl, Vrbka, Dvořák a Železný tito tvořili výbor spolku a za členy byly přihlášeny i manželky zakládajících členů a to Seidlová a Vrbková. Spolek zahájil činnost od 1. 1. 1952 (před založením tohoto spolku ve Štěpánově byl činný jiný, který protokolárně ukončil svoji existenci 13. 2. 1951 Spolek pěstitelů čistokrevných králíků a drobného hospodářského zvířectva ve Štěpánově, který vznikl v roce 1936).  Postupně se začali přihlašovat noví členové. Počáteční úsilí mělo za výsledek, že ve spolku bylo organizováno 15 členů (ze zakládajících členů je stále aktivně činný pan Josef Václavský) z toho tři ženy.

V začátcích poskytl MNV spolku přístřešek v zahradě kina, který sloužil jako sklad materiálu a zahrada pro konání prvních výstav. V roce 1961 byl spolku přidělen pozemek u kostela v samém centru obce. V roce 1963 spolek požádal o povolení výstavby přístřešku. Této žádosti bylo vyhověno. Tento areál byl používán téměř 15 let. V roce 1971 spolek chovatelů, spolu s  kynologickou organizací  požádal o přidělení prostoru bývalého Orelského hřiště na vybudování společného areálu. Betonových základů bývalé dřevěné tribuny bylo využito pro postavení klubovny. 3. května 1972 dala Rada MNV souhlas na pronájem pozemku oběma organizacím na dobu 28 let. V roce 1973 byl projekt výstavby chovatelského areálu zahrnut do akce „Z“. Takto vybudovaný areál měl a stále má, mnohostranné využití. Od roku 1998 se začaly řešit majetkové záležitosti ve vztahu s areálem v Sokolské ulici. Farní úřad zjistil, že je majitelem pozemků a po dodatečných kolaudacích, kdy budova byla zapsána do vlastnictví obce Štěpánova a sklad do vlastnictví ZO. Po dlouhých jednáních byly uzavřeny nájemní smlouvy na nájem pozemků od Farního úřadu Štěpánov s obcí Štěpánov, která bezplatně tento areál pronajímá místním organizacím Svazu chovatelů a Svazu kynologů - tedy těm, kteří společně tento areál vybudovali.

Významnou chovatelskou akcí nejen naší organizace ale celého okresu se postupně stala tradiční hodová výstava ve Štěpánově.  Spolek od roku 1954 organizuje výstavy drobného zvířectva, tyto se časem staly v souvislosti s tradičními hody sv. Vavřince velmi navštěvovanými a staly se tak významnou prezentací chovatelských úspěchů jak místních členů, tak chovatelů z okolních organizací.

První výstava v roce 1954 se uskutečnila ve dvoře ZDŠ a bylo zde vystaveno 116 králíků, 38 holubů, 17 ks drůbeže a 10 morčat. (Pro porovnání na loňskou výstavu bylo přihlášeno 147 králíků, 24 voliér drůbeže, 19 voliér holubů). Dále bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, příjemné posezení při poslechu živé hudby a pro pobavení návštěvníků byla připravena bohatá tombola).

Druhá plánovaná výstava v roce 1955 se neuskutečnila z důvodu výskytu myxomatózy králíků. V letech 1956 – 1960  se výstavy organizovaly v zahradě kina a od roku 1961 byly výstavy organizovány v prostoru před kostelem sv. Vavřince.

Po celou dobu konání výstav byl jen v roce 1973 změněn termín a to z důvodu konání oslav 700 let Štěpánova, kdy byla výstava součástí oslav konaných v červenci.

Za dobu existence našeho spolku se zde vystřídalo mnoho chovatelů. Některé chovatelství chytlo a stalo se jejich koníčkem, jiní u chovatelství z různých důvodů nevydrželi a řady chovatelů opustili. Chovatelství za těchto padesát let ušlo značný kus cesty, což se projevuje v kvalitě chovaných zvířat. Chovatelství se v součastné době dostává z pozice samozásobení rodiny chovatele do pozice koníčku, který umožňuje lidem v dnešním přetechnizovaném světě, dotknout se živé přírody.

Tak jako i jiné zájmové organizace, tak i ta naše se potýká v posledních letech úbytkem členů. Tento úbytek se projevuje i přes veškeré snahy zatraktivnit činnost spolku a spolek propagovat před veřejností. Velkou propagační akcí je pořádání dětského dne spolu s jinými zájmovými organizacemi (Kynologové Štěpánov, MOP Veverky, Spolek řemesel ručních, Obecní policie, aj. ). Dále poskytujeme členům podporu v chovu čistokrevných zvířat – tetování včetně vypisování průkazů původu, zajišťování kroužků, stolní oceňování, besedy o chovatelství, pořádání zájezdů na chovatelské výstavy). Pro své členy zajišťujeme i společenské akce – chovatelská posezení a poslední dva roky i sportovní vyžití – hraní bowlingu.

Naše organizace ušla ve své 55-ti leté historii dalekou cestu, která není jistě u konce. Byla to léta více či méně úspěšná ale byla velmi důležitá, protože po celou tuto dobu byla ve Štěpánově skupina chovatelů, kteří měli co vystavit, měli se čím pochlubit, měli se kde sejít a kde přivítat hosty. Tito chovatelé mají podporu ve své činnosti nejen u svých rodin ale i  Obecního úřadu  a u partnerů jak ze Štěpánova, tak i z okolí.

K 1. lednu letošního roku je v naší organizaci organizováno 29 členů z toho jsou 5 mládežníků. V organizaci tyto odbory: odbor chovatelů drůbeže 6 - chovajících 12 plemen, odbor chovatelů holubů 11 - chovajících 9 plemen, odbor chovatelů králíků 14, kteří chovají 15 plemen, odbor exotického ptactva 4 chovatelů 15 druhů a odbor králičího hopu 7 chovatelů 40 sportovních králíků. Dále naši členové chovají kožešinová zvířata, terarijní zvířata a morčata.

Na závěr přeji všem chovatelům nejen organizovaným v naší organizace mnoho chovatelských úspěchů.

                                                                                                 Petr David, jednatel ZO ČSCH Štěpánov

index...
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek